Nazaj na vrh

Starost

Prvih 1000 dni življenja
Odraslo življenjsko obdobje
Starost

Starost

Vzdrževanje  zdravja in dobrega počutja v kasnejših letih življenja je v veliki meri odvisno od ustreznega delovanja homeostaznih sistemov (živčevje, hormonski in imunski sistem) in njihove interakcije s črevesno mikrobioto. Sposobnost delovanja omenjenih sistemov s starostjo upada, zelo pogosto pa prihaja tudi do vnetnih procesov, ki “tlijo” v različnih organskih sistemih in so povezani s celim sklopom t.i. starostno pogojenih bolezni. Ob upadu imunskega odziva in starostno pogojenega oksidativnega stresa se pri starostnikih praviloma pojavi tudi črevesna disbioza – stanje motenega razmerja med črevesnimi mikroorganizmi. Zmanjša se raznolikost črevesnih bakterij, tipično pa se zmanjša število bakterij Firmicutes in bifidobakterij, poveča pa se število vrst Bacterioidetes in določenih proteobakterij, ki naj bi sprožale črevesne bolezni.

Mikrobiota ima za zdravje in počutje starostnika izjemen pomen, zato je v tem obdobju še posebej zanimivo njeno uravnavanje s probiotskimi mikroorganizmi, seveda pa ne gre zanemariti zdrave prehrane in zadostnega gibanja [1].

Mišičaste roke ikona

Črevesna mikrobiota ohranja mišice
Vse bolj razumemo, da je telesna krhkost v starosti v veliki meri povezana z mikroorganizmi v črevesu. Mikrobiota, kot to izjemno obsežno mikrobno populacijo imenujemo, je namreč soudeležena pri sprožanju mehanizmov, ki v starosti vodijo v značilno zmanjšanje mišične mase in zmanjšanje njene funkcionalnosti. Vpliv mikrobiote je zelo kompleksen in povezan s presnovki, ki po eni strani vzdržujejo učinkovitost črevesne bariere, po drugi pa črevesna mikrobiota tudi neposredno vpliva na maso skeletnih mišic in njihovo delovanje. Dodaten vpliv na pojav telesne krhkosti ima črevesna mikrobiota tudi s svojim učinkom na ješčost starostnika, ki je pogosto motena in prispeva k hujšanju in izgubi mišične mase. Zaradi vsega omenjenega je vzdrževanje ustrezne črevesne mikrobiote s pomočjo prehrane, telesne aktivnosti in probiotikov, v starosti še posebej pomembno [2].

Viri

[1] Bischoff SC. Microbiota and aging. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2016;19(1):26-30.
[2] Ticinesi A, s sod. Gut Microbiota, Muscle Mass and Function in Aging: A Focus on Physical Frailty and Sarcopenia. Nutrients. 2019.